Избраниот бренд: Microscop Lens
Leka za Mikroskop SM07 0.7x
2,000 den.
Залиха:
Категорија: Дигитален Микроскоп
Бренд: Microscop Lens
Leka za Mikroskop SM05 0.5x WD165
1,800 den.
Залиха:
Категорија: Дигитален Микроскоп
Бренд: Microscop Lens
Leka za Mikroskop SM03 0.3x WD287
1,800 den.
Залиха:
Категорија: Дигитален Микроскоп
Бренд: Microscop Lens